ข่าวกิจกรรม

SDG

มีส่วนร่วมกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปการดำเนินงาน

วิดีโอ

พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 2 | มูลาบาฮาซา : แบบเริ่มเรียนภาษาไทยชายแดนใต้

วิดีทัศน์โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิดีทัศน์ส่งเสริมอาชีพ

การเพาะเห็ดนางฟ้า

     

นักปราชญ์

วิดีทัศน์ ผลิตภัณฑ์ OTOP

เจ๊ปูกุยช่ายเบตง

พื้นที่โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ปฏิทินศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น