Hot News

ข่าวกิจกรรม

มีส่วนร่วมกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิดีทัศน์โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิดีโอ

พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 2 | มูลาบาฮาซา : แบบเริ่มเรียนภาษาไทยชายแดนใต้

วิดีทัศน์ส่งเสริมอาชีพ

การเพาะเห็ดนางฟ้า

     

สรุปการดำเนินงาน

พื้นที่โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

YRU Rajabhat Dataset

ปฏิทินศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น