1454
ครัวเรือนยากจนทั้งหมด ปี 2566 1454 ครัวเรือน
182 ตำบล 29 อำเภอ 487 หมู่บ้าน
1099
ครัวเรือนยากจนทั้งหมด ปี 2565 1099 ครัวเรือน
144 ตำบล 24 อำเภอ 349 หมู่บ้าน
501
นราธิวาส ปี 2566 501 ครัวเรือน
43 ตำบล 10 อำเภอ 153 หมู่บ้าน
381
นราธิวาส ปี 2565 381 ครัวเรือน
31 ตำบล 7 อำเภอ 104 หมู่บ้าน
521
ยะลา ปี 2566 521 ครัวเรือน
39 ตำบล 7 อำเภอ 146 หมู่บ้าน
357
ยะลา ปี 2565 357 ครัวเรือน
30 ตำบล 6 อำเภอ 105 หมู่บ้าน
432
ปัตตานี ปี 2566 432 ครัวเรือน
100 ตำบล 12 อำเภอ 188 หมู่บ้าน
361
ปัตตานี ปี 2565 361 ครัวเรือน
83 ตำบล 11 อำเภอ 140 หมู่บ้าน

รายชื่อครัวเรือนยากจน

ลำดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ ความพร้อม เบอร์โทร รายได้ นำทาง
1 ดะมิง ดะเกะ บ้านเลขที่ 9809 ม.2 ต.อาซ่อง อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 20000
2 นายรอแม็ง กีติง บ้านเลขที่ ๑๐๐/๒ ม.1 ต.ท่าน้ำ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี การเลี้ยงผึ้งชันโรง 0
3 นายมะเย๊ะ สาแล๊ะ บ้านเลขที่ ๗๓/๕ ม.4 ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี การเลี้ยงผึ้งชันโรง 0
4 นางสาวรอพีอะ การี บ้านเลขที่ ๕๒/๑ ม.2 ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 0
5 นายอายุ เจ๊ะสนิ บ้านเลขที่ 57 ม.4 ต.บ้านนอก อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 38000
6 นายอับดุลเลาะ เจะเหาะ บ้านเลขที่ ๕๘/๓ ม.1 ต.บ้านนอก อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 39167
7 นางสาวรอฮานี นิละเซ็ง บ้านเลขที่ 17/5 ม.4 ต.ตะโละดือรามัน อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี การเลี้ยงผึ้งชันโรง 35000
8 นางสาวนาอีมะห์ เจะและ บ้านเลขที่ 83 ม.6 ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี การเลี้ยงผึ้งชันโรง 35000
9 นางสาวนูริน ลาแมปาตา บ้านเลขที่ 24 ม.5 ต.ตะโละดือรามัน อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 36000
10 นายซายาตี มูดอ บ้านเลขที่ 9999/5 ม.8 ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 30000
11 นางสาวนิยาอารง นิมะ บ้านเลขที่ 40 ม.6 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 39500
12 นางสาวสาลมา บราเฮง บ้านเลขที่ 25 ม.2 ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 38500
13 นางสาวนูรียะ มุสลีมัน บ้านเลขที่ .4/2 ม.3 ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 39666
14 นายมาหะมะ ดอเลาะ บ้านเลขที่ 7 ม.1 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 37500
15 นางสาวซาปีเยาะ ตอกอ บ้านเลขที่ 43/2 ม.7 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี การเลี้ยงผึ้งชันโรง 36666
16 นายมูฮัมหมัดลุตฟี เจาะบองอ บ้านเลขที่ 35/1 ม.4 ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี การเลี้ยงผึ้งชันโรง 38333
17 นางสาวกันธิชา แซ่ย่าง บ้านเลขที่ 20/2 ม.2 ต.ปานัน อ.มายอ จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 38000
18 นายมะดาโอะ แวฮามะ บ้านเลขที่ 24/2 ม.3 ต.กระเสาะ อ.มายอ จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 38181.8
19 นางสาวมือละห์ กาเจ บ้านเลขที่ 15 ม.6 ต.เทศบาลต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 34687.5
20 นายอันนูวา สือแมง บ้านเลขที่ 72/1 ม.2 ต.สะกำ อ.มายอ จ.ปัตตานี การเลี้ยงผึ้งชันโรง 33666.7
21 นางสาปีน๊ะ ราแดง บ้านเลขที่ 80/5 ม.1 ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 38000
22 นางสาวตูแวซง กูมะ บ้านเลขที่ 28/2 ม.1 ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี การเลี้ยงผึ้งชันโรง 38000
23 นางสาวยาวาเฮ มะเด็ง บ้านเลขที่ 29/4 ม.1 ต.เกาะจัน อ.มายอ จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 39000
24 นางอุ้ย รามแก้ว บ้านเลขที่ 6/1 ม.3 ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 39200
25 นางแมะ แต บ้านเลขที่ 156 ม.1 ต.สะกำ อ.มายอ จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 35000
26 นางสาวมีด๊ะ กียะ บ้านเลขที่ 30/2 ม.1 ต.สาคอใต้ อ.มายอ จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 38571.4
27 นางนูลมาร์ สีนา บ้านเลขที่ 9/3 ม.3 ต.สาคอบน อ.มายอ จ.ปัตตานี การเลี้ยงผึ้งชันโรง 37500
28 นางสาวรอตีเยาะ เด็ง บ้านเลขที่ 28 ม.7 ต.ลางา อ.มายอ จ.ปัตตานี การเลี้ยงผึ้งชันโรง 37200
29 นางซีย๊ะ หะยีปูเตะ บ้านเลขที่ 36 ม.6 ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 37000
30 นางสะอูเดาะ วาโด บ้านเลขที่ 63/1 ม.2 ต.กระหวะ อ.มายอ จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 38333.3
31 นางสาวซีเย๊าะ วาแต บ้านเลขที่ 108/1 ม.3 ต.ถนน อ.มายอ จ.ปัตตานี การเลี้ยงผึ้งชันโรง 38750
32 นายบือราเฮง แอแว บ้านเลขที่ 22 ม.3 ต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 3000
33 นางพาอีสะ แลมะ บ้านเลขที่ 31 ม.3 ต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 3500
34 นางสาวซูรีฮา โตะเซ่ง บ้านเลขที่ 80/5 ม.4 ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 3000
35 นายอัมราน หะแว บ้านเลขที่ 31 ม.- ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี การเลี้ยงผึ้งชันโรง 40000
36 นาย ขจรพงศ์ บ้านเลขที่ 11/20 ม.- ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี การเลี้ยงผึ้งชันโรง 36000
37 นาย มูหะมัดซารูดิน บ้านเลขที่ 191/3 ม.- ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี การเลี้ยงผึ้งชันโรง 35000
38 นาย คอเลบ บ้านเลขที่ 2 ม.- ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี การเลี้ยงผึ้งชันโรง 25000
39 นาย ยาการียา บ้านเลขที่ 36 ม.- ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี การเลี้ยงผึ้งชันโรง 29166
40 นายมะหลี สุหลง บ้านเลขที่ 18/2 ม.- ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี การเลี้ยงผึ้งชันโรง 30000
41 นาย รุสดี บ้านเลขที่ 9999/4 ม.6 ต.กะดุนุง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี การเลี้ยงผึ้งชันโรง 27000
42 นางสาว มีเนาะ บ้านเลขที่ 166/1 ม.3 ต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี การเลี้ยงผึ้งชันโรง 38750
43 นางวันทนีย์ แซ่ซิ่น บ้านเลขที่ 8/1 ม.- ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 40000
44 นางสาว มารีแย บ้านเลขที่ 191/1 ม.- ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 34050
45 นางสาว สุรัช บ้านเลขที่ 10 ม.- ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 30000
46 นางสาว สุไรยา บ้านเลขที่ 38/1 ม.4 ต.แป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 35000
47 นาง สลาเมาะ บ้านเลขที่ 14 ม.4 ต.แป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 10000
48 นางสาวมาพีสะ ปะดอ บ้านเลขที่ 111 ม.4 ต.บือเระ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 40000
49 นางสาว แมะเปาะ บ้านเลขที่ 110 ม.4 ต.บือเระ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 36600
50 นาย สมชัย บ้านเลขที่ 64/1 ม.4 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 39450
51 นางสาว แอเสาะ บ้านเลขที่ 90 ม.5 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 35000
52 นาย มาหามะสุกรี บ้านเลขที่ 9999/22 ม.2 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 39500
53 น.ส.???ยานิง มาแฮ บ้านเลขที่ 43 ม.1 ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 37500
54 น.ส.???ี มะลี บ้านเลขที่ 9999/11 ม.4 ต.ตันหยงดาลอ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 32000
55 นางมารีแย สมาแฮ บ้านเลขที่ 84 ม.1 ต.ราตาปันยัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 39000
56 นายอัมราล ซิมา บ้านเลขที่ 136/8 ม.4 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 39250
57 นางกาหยะ ปูเต๊ะ บ้านเลขที่ 83 ม.5 ต.สาบัน อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 26750
58 นายอับดุลรอฮิง หามะ บ้านเลขที่ 71 ม.5 ต.ตันหยงดาลอ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี การเลี้ยงผึ้งชันโรง 17000
59 นายเจ๊ะอุเซ็ง กาโบ๊ะ บ้านเลขที่ 88/1 ม.3 ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี การเลี้ยงผึ้งชันโรง 38416.7
60 นางพยอม ศรแก้ว บ้านเลขที่ 101/1 ม.8 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 35500
61 นางจารุวรรณ พึ่งตั้ง บ้านเลขที่ 64 ม.1 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 38000
62 น.ส.???ยะห์ เส็นสะนา บ้านเลขที่ 106/6 ม.6 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 38000
63 น.ส.???ลาะ นาคอ บ้านเลขที่ 70 ม.5 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี การเลี้ยงผึ้งชันโรง 35000
64 นายการียา สาแม บ้านเลขที่ 83/10 ม.5 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี การเลี้ยงผึ้งชันโรง 30000
65 นางภาสเมาะ ดือราแม บ้านเลขที่ 43 ม.6 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 25666.7
66 นางแมะ กาเยาะ บ้านเลขที่ 25/2 ม.3 ต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 36666.7
67 นางซอหม๊ะ อาลี บ้านเลขที่ 33/5 ม.3 ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 38500
68 นางสาวฟิตตียะห์ กอแน็ง บ้านเลขที่ 38/6 ม.1 ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 38900
69 นางแผ้ว เพ็งสม บ้านเลขที่ 52/1 ม.3 ต.ช้างให้ตก อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี การเลี้ยงผึ้งชันโรง 5333.33
70 นางสาวสไบดะห์ สาแม บ้านเลขที่ 192/2 ม.7 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี การเลี้ยงผึ้งชันโรง 33500
71 นายอนัส สะมะแอ บ้านเลขที่ 119/3 ม.4 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี การเลี้ยงผึ้งชันโรง 28800
72 นางอากาซ๊ะ เลาะแม บ้านเลขที่ 99/2 ม.4 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี การเลี้ยงผึ้งชันโรง 27500
73 นายการียา มะตาเฮร์ บ้านเลขที่ ม.๓ ต.บาเจาะ อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 39200
74 นายการียา มะตาเฮร์ บ้านเลขที่ ม.๓ ต.บาเจาะ อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 35333
75 นส.???มา สีดวง บ้านเลขที่ ม.๓ ต.บาเจาะ อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 32250
76 นายบีอราเฮง สุเด็ง บ้านเลขที่ ม.๓ ต.บาเจาะ อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 35687
77 นายเจะปอ ยายา บ้านเลขที่ ม.๓ ต.บาเจาะ อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 36500
78 นางสาวแอเสาะ แวมูซอ บ้านเลขที่ ม.๔ ต.บาเจาะ อ. จ.ยะลา ผักท้องถิ่น 33600
79 นางสาวอาชีชะ กาโบ๊ะ บ้านเลขที่ ม.๕ ต.บาเจาะ อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 40000
80 นางสุมน ทรัพย์ประเสริฐ บ้านเลขที่ ม.๕ ต.ถ้ำทะลุ อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 51000
81 นางจำเนียร แสงทอง บ้านเลขที่ ม.5 ต.ถ้ำทะลุ อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 80000
82 นายศรีนวล คีรีวงกต บ้านเลขที่ ม.3 ต.ถ้ำทะลุ อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 40000
83 นางมาลา สุภาพ บ้านเลขที่ ม.2 ต.ถ้ำทะลุ อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
84 นายหะมะ แวนุเช็ง บ้านเลขที่ ม.๒ ต.เขื่อนบางลา อ. จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 46000
85 นางสาวสาลีบีะ ยูโช๊ะ บ้านเลขที่ ม. ต.เขื่อนบางลา อ. จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 32000
86 นางแวก็อเยาะ สะนิง บ้านเลขที่ ม.๒ ต.เขื่อนบางลา อ. จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 41000
87 นายกอเซ็ง ลาเตะ บ้านเลขที่ ม. ต.เขื่อนบางลา อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 65000
88 นางสาวสีตีเม๊าะ อาแวคือจ บ้านเลขที่ ม.๑๐ ต.บันนังสตา อ. จ.ยะลา ผักท้องถิ่น 39000
89 นางสาวซาปีนะห์ สิเดะ บ้านเลขที่ ม.๑๐ ต.บันนังสตา อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 34000
90 นายมะรอกิ มูดอ บ้านเลขที่ ม.๗ ต.บันนังสตา อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 35000
91 นางสีตีฮาลีเมาะ หะดอมิ บ้านเลขที่ ม.๑ ต.ตลิ่นชัน อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 41200
92 นายมูฮามัดรอสดี ยะโกะ บ้านเลขที่ ม.๑ ต.ตลิ่นชัน อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 41000
93 นายสมชาย สะมันยี บ้านเลขที่ ม.3 ต.หน้าถ้ำ อ. จ.ยะลา การเลี้ยงผึ้งชันโรง 56666.7
94 นายกุศล ทองเชื้อ บ้านเลขที่ ม.1 ต.หน้าถ้ำ อ. จ.ยะลา การเลี้ยงผึ้งชันโรง 66666.7
95 นางอัมพา สุขาเขิน บ้านเลขที่ ม.4 ต.หน้าถ้ำ อ. จ.ยะลา การเลี้ยงผึ้งชันโรง 50000
96 นางสีตีสาเราะ สาและ บ้านเลขที่ ม.1 ต.หน้าถ้ำ อ. จ.ยะลา การเลี้ยงผึ้งชันโรง 86666.7
97 นางจำนัน แสงสุวรรณ บ้านเลขที่ ม.1 ต.หน้าถ้ำ อ. จ.ยะลา การเลี้ยงผึ้งชันโรง 65000
98 นายอับดุลรอแม มะลี บ้านเลขที่ ม.4 ต.บันนังสาเรง อ. จ.ยะลา การเลี้ยงผึ้งชันโรง 47666.7
99 นายหามุ แซะแง บ้านเลขที่ ม.3 ต.บันนังสาเรง อ. จ.ยะลา การเลี้ยงผึ้งชันโรง 43333.3
100 นายสมัง สะเตง บ้านเลขที่ ม.5 ต.บันนังสาเรง อ. จ.ยะลา การเลี้ยงผึ้งชันโรง 45433.3
101 นายรุสลี ปูเตะ บ้านเลขที่ ม.6 ต.บันนังสาเรง อ. จ.ยะลา การเลี้ยงผึ้งชันโรง 42400
102 นายมาหามะ ยูโซะ บ้านเลขที่ ม.6 ต.บันนังสาเรง อ. จ.ยะลา การเลี้ยงผึ้งชันโรง 40000
103 นายมามะ มะมิง บ้านเลขที่ ม.6 ต.บันนังสาเรง อ. จ.ยะลา การเลี้ยงผึ้งชันโรง 90225
104 นายมะยานิง กอแลง บ้านเลขที่ ม.1 ต.บันนังสาเรง อ. จ.ยะลา การเลี้ยงผึ้งชันโรง 49200
105 นายมะ ดือราแม บ้านเลขที่ ม.6 ต.บันนังสาเรง อ. จ.ยะลา การเลี้ยงผึ้งชันโรง 40714.3
106 นายพารี มะเด็ง บ้านเลขที่ ม.1 ต.บันนังสาเรง อ. จ.ยะลา การเลี้ยงผึ้งชันโรง 142000
107 นายดอเล๊าะ แวหะมะ บ้านเลขที่ ม.6 ต.บันนังสาเรง อ. จ.ยะลา การเลี้ยงผึ้งชันโรง 40833.3
108 นายดอเลาะ ปาแน บ้านเลขที่ ม.4 ต.บันนังสาเรง อ. จ.ยะลา การเลี้ยงผึ้งชันโรง 84166.7
109 นายดอรอแม สะแอ บ้านเลขที่ ม.4 ต.บันนังสาเรง อ. จ.ยะลา การเลี้ยงผึ้งชันโรง 45000
110 นายดอรอนิง เปาะอีแต บ้านเลขที่ ม.1 ต.บันนังสาเรง อ. จ.ยะลา การเลี้ยงผึ้งชันโรง 43500
111 นายกอเด สะแอ บ้านเลขที่ ม.4 ต.บันนังสาเรง อ. จ.ยะลา การเลี้ยงผึ้งชันโรง 99000
112 นางเซาเดาะ กูทา บ้านเลขที่ ม.6 ต.บันนังสาเรง อ. จ.ยะลา การเลี้ยงผึ้งชันโรง 43500
113 นางสีตีแอเสาะ มะเด็ง บ้านเลขที่ ม.1 ต.บันนังสาเรง อ. จ.ยะลา การเลี้ยงผึ้งชันโรง 98333.3
114 นางสีตีตีเมาะ สามะ บ้านเลขที่ ม.1 ต.บันนังสาเรง อ. จ.ยะลา การเลี้ยงผึ้งชันโรง 140000
115 นางสาวซารีปะ สะแอ บ้านเลขที่ ม.4 ต.บันนังสาเรง อ. จ.ยะลา การเลี้ยงผึ้งชันโรง 45000
116 นางสาวซง วาลี บ้านเลขที่ ม.6 ต.บันนังสาเรง อ. จ.ยะลา การเลี้ยงผึ้งชันโรง 42000
117 นางกลือซง ดอเลาะ บ้านเลขที่ ม.4 ต.บันนังสาเรง อ. จ.ยะลา การเลี้ยงผึ้งชันโรง 75000
118 ซีตวอ นิติง บ้านเลขที่ ม.2 ต.บือมัง อ. จ.ยะลา ผักท้องถิ่น 0
119 ซออาะ หะยีมามะ บ้านเลขที่ ม.6 ต.บือมัง อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
120 ฮามะ มองดอเดร์ บ้านเลขที่ ม.1 ต.กอตอตือร๊ะ อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 600
121 ยูว สะหะโด บ้านเลขที่ ม.1 ต.กอตอตือร๊ะ อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 3500
122 สูใ มะดีเยาะ บ้านเลขที่ ม.2 ต.กอตอตือร๊ะ อ. จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 3500
123 สยื เอามิง บ้านเลขที่ ม.5 ต.อาซ่อง อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
124 สีตเม๊าะ ลาหุ บ้านเลขที่ ม.5 ต.อาซ่อง อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
125 มะป ดีมาดี บ้านเลขที่ ม.5 ต.อาซ่อง อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 39000
126 มะล็ง ดีมาดี บ้านเลขที่ ม.5 ต.อาซ่อง อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 38950
127 กอเ ดามาแร บ้านเลขที่ ม.4 ต.อาซ่อง อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 39733
128 ตีม๊าะ สามะ บ้านเลขที่ ม.1 ต.อาซ่อง อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
129 แยน สะมิแล บ้านเลขที่ ม.1 ต.อาซ่อง อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
130 ตอเ สามะ บ้านเลขที่ ม.1 ต.อาซ่อง อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
131 รอม มะตาเห บ้านเลขที่ ม.2 ต.อาซ่อง อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
132 มีอ อาลี บ้านเลขที่ ม.2 ต.อาซ่อง อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0
133 อับรอหะ เจ๊ะบู บ้านเลขที่ ม.2 ต.อาซ่อง อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 20000
134 รอซ มาซา บ้านเลขที่ ม.2 ต.อาซ่อง อ. จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 12500
135 ซูร ดาอีซอ บ้านเลขที่ ม.2 ต.อาซ่อง อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 10000
136 อูเ ดือมอหม๊ะ บ้านเลขที่ ม.2 ต.อาซ่อง อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 7777
137 นางสาวแมะม๊ะ ตาเล๊ะ บ้านเลขที่ ม.ชุมชนตลาดคอกช้าง ต.ทต.คอกช้าง อ. จ.ยะลา ผักท้องถิ่น 26750
138 นายผุ อยู่เย็น บ้านเลขที่ ม.ชุมชนคอกช้าง ต.ทต.คอกช้าง อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 38333.3
139 นางจิ้น บุญแก้ว บ้านเลขที่ ม.ชุมชนคอกช้าง ต.ทต.คอกช้าง อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 34000
140 นายสมชาย แซ่ซิ้ม บ้านเลขที่ ม.ชุมชนคอกช้าง ต.ทต.คอกช้าง อ. จ.ยะลา ผักท้องถิ่น 33571.4
141 นางอารี ทันศรี บ้านเลขที่ ม.ชุมชนคอกช้าง ต.ทต.คอกช้าง อ. จ.ยะลา ผักท้องถิ่น 20000
142 นางสมศรี จันทร์สุวรรณ บ้านเลขที่ ม.ชุมชนคอกช้าง ต.ทต.คอกช้าง อ. จ.ยะลา ผักท้องถิ่น 23750
143 นายอิ่ม คุณนาม บ้านเลขที่ ม.6 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 35000
144 นายชูศักดิ์ อรุณรัตน์ บ้านเลขที่ ม.6 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 36000
145 นายสมชาย ช่วยชู บ้านเลขที่ ม.6 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 42500
146 นายอนันต์ บุญเวช บ้านเลขที่ ม.6 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 42500
147 นายณัฐพร หนูพรหม บ้านเลขที่ ม.6 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา ผักท้องถิ่น 65000
148 นายนิวัช มีวัน บ้านเลขที่ ม.6 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา การเลี้ยงผึ้งชันโรง 30000
149 นายลิขิต ทองขาว บ้านเลขที่ ม.6 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 46250
150 นายปิยวัฒน์ ไตรสุวรรณ บ้านเลขที่ ม.6 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 42500
151 นางวิภา สรรพสิน บ้านเลขที่ ม.4 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 45733.3
152 นายเมธี แซ่เซีย บ้านเลขที่ ม.2 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 40000
153 นายนิเซะ นิเลาะ บ้านเลขที่ ม.2 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 38888.9
154 นางบูงอ แวกะจิ บ้านเลขที่ ม.2 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 74285.7
155 นายฮามะสะกรี ดาแม บ้านเลขที่ ม.2 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 38571.4
156 นางสาวคอรีเย๊าะ วานิ บ้านเลขที่ ม.2 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 39000
157 นายวิรัตน์ อินแสง บ้านเลขที่ ม.2 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 48000
158 นางสาววันดา เพชรสุริยา บ้านเลขที่ ม.2 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 40000
159 นางมารีแย บือแนปีแน บ้านเลขที่ ม.2 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 83333.3
160 นายอับดุลรอแม เมาะสุ บ้านเลขที่ ม.2 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 40000
161 นายชรินทร์ ไชยสุวรรณ บ้านเลขที่ ม.2 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 39000
162 นางแวมือแย หะยีดอเลาะ บ้านเลขที่ ม.2 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 50000
163 นายแวอุเซ็ง กาโฮง บ้านเลขที่ ม.2 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 65000
164 นายประยูร มอน๋อง บ้านเลขที่ ม.2 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 38888.9
165 นายสาการียา กาโฮง บ้านเลขที่ ม.2 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 42500
166 นางตีมือแย สะเตาะ บ้านเลขที่ ม.2 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 57500
167 นายสุนทร ไกรดำ บ้านเลขที่ ม.2 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 38250
168 นางแอเส๊าะ สาแม บ้านเลขที่ ม.2 ต.คิริเขต อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 40000
169 นางสาวกมลพรรณ แก้วมณี บ้านเลขที่ ม.12 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 22500
170 นางสาวกรรติกา สุวรรณชาตรี บ้านเลขที่ ม.12 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 33333.3
171 นายภาณุพงศ์ สุวรรณชาตรี บ้านเลขที่ ม.12 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 80000
172 นางสาวโสภา ทิพย์โสภา บ้านเลขที่ ม.11 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 22777.8
173 นายมะรอบี สะนิ บ้านเลขที่ ม.9 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 38333.3
174 นายยามารูดิง คาร์เด บ้านเลขที่ ม.9 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 42000
175 นางสาวเซาดะ กะลูแป บ้านเลขที่ ม.8 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 63333.3
176 นางสาวสีตีฮาวอ สาและ บ้านเลขที่ ม.8 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 127200
177 นายอับดุลรอแม็ง แวกาเดร์ บ้านเลขที่ ม.8 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 57428.6
178 นายมะรอวี การี บ้านเลขที่ ม.8 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 55000
179 นางสาวรอหานา หะแวกะจิ บ้านเลขที่ ม.8 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 32000
180 นางสาวขอบือเสาะ อาลี บ้านเลขที่ ม.8 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 37500
181 นายดอรอแม ดอเลาะ บ้านเลขที่ ม.8 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 20000
182 นางสาวเมาะ กอแจะ บ้านเลขที่ ม.8 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 36750
183 นายลาหริ ดอเลาะ บ้านเลขที่ ม.7 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 39000
184 นางสาวบุษบา หามิ บ้านเลขที่ ม.7 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา ผักท้องถิ่น 39000
185 นายรอนิง กอเนาะ บ้านเลขที่ ม.7 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 40000
186 นางสาวสลาเมาะ บุงา บ้านเลขที่ ม.6 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา ผักท้องถิ่น 37000
187 นางบีเดาะ ซาลอ บ้านเลขที่ ม.6 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 58333.3
188 นางสาวฮุรียะห์ โตะโมง บ้านเลขที่ ม.6 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 40000
189 นายบูคอรี เจ๊ะซอ บ้านเลขที่ ม. ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 21000
190 นายวิทยา บุญรอด บ้านเลขที่ ม.5 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 38571.4
191 นายสมชาย ทองราช บ้านเลขที่ ม.5 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 39000
192 นางสาวทิพวรรณ์ ศิริ บ้านเลขที่ ม.4 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา การเลี้ยงผึ้งชันโรง 26666.7
193 นายอับดุลอาซิ มาหามะ บ้านเลขที่ ม.3 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 48400
194 นางสาวดารอซะห์ มะเกะ บ้านเลขที่ ม.3 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 38000
195 นางสาวคมิก ก่อเกื้อ บ้านเลขที่ ม.1 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 62500
196 นายยศพง วิวัฒน์ บ้านเลขที่ ม.1 ต.แม่หวาด อ. จ.ยะลา การเลี้ยงผึ้งชันโรง 40000
197 นายบือราเฮง อาแว บ้านเลขที่ ม.8 ต.บ้านแหร อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 45333.3
198 นายดอรอฮะ มีรอสมิง บ้านเลขที่ ม.8 ต.บ้านแหร อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 52050
199 นางอาซีหซ๊ะ ราแดง บ้านเลขที่ ม.8 ต.บ้านแหร อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 40800
200 นางริ่ม พรมราช บ้านเลขที่ ม.7 ต.บ้านแหร อ. จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 38666.7
201 นางเอิ้ม กาแก้ว บ้านเลขที่ ม.7 ต.บ้านแหร อ. จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 93333.3
202 นางฟอง กกแก้ว บ้านเลขที่ ม.7 ต.บ้านแหร อ. จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 61111.1
203 นางสมพิศ ดวงแก้ว บ้านเลขที่ ม.7 ต.บ้านแหร อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 57500
204 นางสาวพัชรินทร์ บุญทิก บ้านเลขที่ ม.7 ต.บ้านแหร อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 40000
205 นางสาวกัญญารัตน์ บุญเส้ง บ้านเลขที่ ม.7 ต.บ้านแหร อ. จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 55000
206 นายบุญนิด โสดแก้ว บ้านเลขที่ ม.7 ต.บ้านแหร อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 57500
207 นางสาววาสนา น่านโพธิ์ศรี บ้านเลขที่ ม.7 ต.บ้านแหร อ. จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 38750
208 นายพายัพ ราชเพ็ชร บ้านเลขที่ ม.7 ต.บ้านแหร อ. จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 45000
209 นายทวีศักดิ์ สุขสัย บ้านเลขที่ ม.7 ต.บ้านแหร อ. จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 52500
210 นายสมบูรณ์ บุญอำนวย บ้านเลขที่ ม.7 ต.บ้านแหร อ. จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 62500
211 นางสาวสีตีมารีแย สามะ บ้านเลขที่ ม.1 ต.บ้านแหร อ. จ.ยะลา แปรรูปผ้าและเครื่องแต่งกาย 40000
212 นางมีเนาะ ยูโซะ บ้านเลขที่ ม.1 ต.บ้านแหร อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 50000
213 นายอาหามะรุสดี สะเตาะ บ้านเลขที่ ม.1 ต.บ้านแหร อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 42857.1
214 นายสุรชาติ สุระสาน บ้านเลขที่ ม.7 ต.ธารโต อ. จ.ยะลา การเลี้ยงผึ้งชันโรง 26750
215 นางสาวฟารีดะ อาแว บ้านเลขที่ ม.4 ต.ธารโต อ. จ.ยะลา ผักท้องถิ่น 18750
216 นางต่วนเสาะ แซแง บ้านเลขที่ ม.2 ต.สะเอะ อ. จ.ยะลา ผักท้องถิ่น 38333
217 นางสาวฮาลีเมาะห์ อาแว บ้านเลขที่ ม.2 ต.สะเอะ อ. จ.ยะลา ผักท้องถิ่น 34750
218 นางมือเลาะ และอาบู บ้านเลขที่ ม.2 ต.สะเอะ อ. จ.ยะลา ผักท้องถิ่น 37000
219 นายดอเลาะ ดาโอะ บ้านเลขที่ ม.4 ต.ห้วยกระทิง อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 38501
220 นายฮาซัน จาเงาะ บ้านเลขที่ ม.4 ต.ห้วยกระทิง อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 38000
221 นางคอเสาะ เจ๊ะเลาะ บ้านเลขที่ ม.3 ต.ห้วยกระทิง อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 36625
222 นางสาวรอมือละ มะหลี บ้านเลขที่ ม.3 ต.ห้วยกระทิง อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 39710
223 นายยูโซะ ตาหยง บ้านเลขที่ ม.3 ต.ห้วยกระทิง อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 38890
224 นางสาวซารีฮะ ตาเยะ บ้านเลขที่ ม.3 ต.ห้วยกระทิง อ. จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 38000
225 นางสาวกาสลีนา กอและ บ้านเลขที่ ม.3 ต.ห้วยกระทิง อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 35667
226 นางสาวซูใบดะห์ สานิ บ้านเลขที่ ม.2 ต.ห้วยกระทิง อ. จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 30000
227 นายหามะ หะยีบากา บ้านเลขที่ ม.2 ต.ห้วยกระทิง อ. จ.ยะลา การเลี้ยงผึ้งชันโรง 31272
228 นางแซน๊ะ มะหะมะ บ้านเลขที่ ม.8 ต.กรงปินัง อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 36400
229 นายอันวา อาแยกาจิ บ้านเลขที่ ม.4 ต.ปุโรง อ. จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 37750
230 นางสาวรอซีดะห์ ดีสะเอะ บ้านเลขที่ ม.4 ต.ปุโรง อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 37833
231 นางสาวรอฮายู อาแยกาจิ บ้านเลขที่ ม.4 ต.ปุโรง อ. จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 37550
232 นายมะรอพี นาวี บ้านเลขที่ ม.3 ต.ปุโรง อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 36000
233 นายแวกาเดร์ มะมิง บ้านเลขที่ ม.3 ต.ปุโรง อ. จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 17143
234 นางสาวยารีเย๊าะ ดือเร๊ะ บ้านเลขที่ ม.2 ต.ปุโรง อ. จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 37350
235 นางสาวรุสนานี โต๊ะกือจิ บ้านเลขที่ ม.1 ต.ปุโรง อ. จ.ยะลา การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 20000
236 นายอีลียะห์ บือราเฮง บ้านเลขที่ 164/2 ม.9 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 36800
237 นางมือแย เจ๊ะหะ บ้านเลขที่ 398 ม.7 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 37500
238 นายดือราฮิม ยาโก๊ะ บ้านเลขที่ 35/1 ม.5 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 39000
239 นายซอมะ อาแว บ้านเลขที่ 12/2 ม.5 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 36400
240 นายทัศน์ เสาร์พูน บ้านเลขที่ 42/1 ม.4 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 36200
241 นางไยน๊ะ เจ๊ะแว บ้านเลขที่ 154 ม.3 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 36400
242 นายอาซูวัน บากา บ้านเลขที่ 55/10 ม.1 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 38200
243 นางนาสอเร๊ะ บากา บ้านเลขที่ 60 ม.9 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 36500
244 นางอาซีย๊ะ หะยียูโซ๊ะ บ้านเลขที่ 20 ม.9 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 37800
245 นางเจ๊ะกามาลอ ปูเต๊ะ บ้านเลขที่ 24/3 ม.9 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 39600
246 นางปาอีซะห์ ปูเต๊ะ บ้านเลขที่ 21 ม.9 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 38500
247 นายมะซอเร มะลี บ้านเลขที่ 26/2 ม.9 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 38500
248 นายมุเรอะมิง สะแม บ้านเลขที่ 3 ม.9 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 34500
249 นางสาวยาบาเรียะ อูเซ็ง บ้านเลขที่ 16 ม.6 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 35600
250 นางสาวเจ๊ะรอซียะห์ บากา บ้านเลขที่ 55/2 ม.6 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 38620
251 นางสาวสีตีลาเล๊าะ ปูเต๊ะ บ้านเลขที่ 45/1 ม.4 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 35200
252 นางสาวยะอีรอมียะ ดอฆอ บ้านเลขที่ 37/2 ม.4 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 38600
253 นางสาวอาตีกะ อาลี บ้านเลขที่ 11/4 ม.4 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 39000
254 นายมาฮาดี อาแว บ้านเลขที่ 104/4 ม.7 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 31200
255 นายเจ๊ะรอนิง บาโต บ้านเลขที่ 152 ม.7 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 30000
256 นายมหามะอาซือมิง สามะ บ้านเลขที่ 88/12 ม.7 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 36200
257 นายมาหามะซือนัน มามะ บ้านเลขที่ 39/1 ม.6 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 36400
258 นายอำรำ เจ็ะแม บ้านเลขที่ 98/2 ม.3 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ผักท้องถิ่น 38200
259 นายมะรอนิง อาเม๊าะ บ้านเลขที่ 127/9 ม.6 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 35000
260 นางสาวรอรีดา สามะแอ บ้านเลขที่ 31/31 ม.กือดาบารู ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 38000
261 นางมาสีเตาะ มะนอ บ้านเลขที่ 67/66 ม.ชุมชน เจริญทรัพย์ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 14400
262 นางมีเน๊าะ เจ๊ะยอ บ้านเลขที่ 9999/6 ม.ชุมชน บือเร็งใน ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 30000
263 นางสาวนัทธมน นนธิ บ้านเลขที่ 10 ม.ชุมชน ตันหยงมะลิ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 37750
264 นางสารีปะ อูเซ็ง บ้านเลขที่ 155 ม.5 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 38128
265 นางแอเสาะ อาแวกือแฉะ บ้านเลขที่ 25 ม.5 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 35453
266 นางสาวอาซือมิง มาซอ บ้านเลขที่ 46/3 ม.4 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 35000
267 นางสาวนอรอไอนี ยูโซะ บ้านเลขที่ 66/7 ม.4 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 35000
268 นางนูรียา บือราเฮง บ้านเลขที่ 17/1 ม.3 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 27000
269 นางสาลีฮะ สาและ บ้านเลขที่ 366/6 ม.2 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 35000
270 นางรอกีเยาะ เจ๊ะดือราแม บ้านเลขที่ 12 ม.1 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 20000
271 นายวาสือมิง มะดีเยาะ บ้านเลขที่ 55 ม.2 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ผักท้องถิ่น 0
272 นายนิโอ๊ะ เจ๊ะดะ บ้านเลขที่ 9999/25 ม.2 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ผักท้องถิ่น 0
273 นางสาวมาริษา สะมะแอ บ้านเลขที่ 9999/24 ม.2 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ผักท้องถิ่น 0
274 นางตียารอ สะมะแอ บ้านเลขที่ 25/1 ม.2 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ผักท้องถิ่น 0
275 นายอัสวรรณ์ สาแลแม บ้านเลขที่ 25/5 ม.2 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ผักท้องถิ่น 0
276 นางสาวรุสนีฮา บินกือจิ บ้านเลขที่ 85/3 ม.2 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ผักท้องถิ่น 0
277 นายไมตรี บัวขจร บ้านเลขที่ 249 ม.10 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ผักท้องถิ่น 0
278 นางสาวตีแลคอ อารง บ้านเลขที่ 213/2 ม.10 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ผักท้องถิ่น 0
279 นายแวสอเหาะ แวอับดุลเลาะ บ้านเลขที่ 208 ม.10 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ผักท้องถิ่น 0
280 นางสาวรีแย ดอเลาะ บ้านเลขที่ 253 ม.10 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ผักท้องถิ่น 0
281 นายบูรฮัน วาดะ บ้านเลขที่ 9999/22 ม.9 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ผักท้องถิ่น 0
282 นางสาวมารีเยาะ ดาหาแม็ง บ้านเลขที่ 164/2 ม.8 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ผักท้องถิ่น 0
283 นางหม๊ะกะลือซง สะมะแอ บ้านเลขที่ 9999/58 ม.7 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ผักท้องถิ่น 0
284 นายดือราแม ยะหอ บ้านเลขที่ 14 ม.5 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 0
285 นายอิสมาแอ มะปีเยาะ บ้านเลขที่ 9999/66 ม.5 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 0
286 นายมะรอนิง อาแว บ้านเลขที่ 9999/58 ม.5 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 0
287 นางสาวสุไฮลา แมะเร๊าะ บ้านเลขที่ 136 ม.4 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 30500
288 นางสาวรอปียะห์ เจ๊ะมะเซ็ง บ้านเลขที่ 20/2 ม.2 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 29000
289 นายบาราฮัง กาเซ็ง บ้านเลขที่ 85/7 ม.3 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 28700
290 นางคุ่ม แก้วเมฆ บ้านเลขที่ - ม.1 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 19500
291 นายกะเด็ง ซายามา บ้านเลขที่ 7 ม.1 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส อบรมอาชีพตัดเย็บ 26000
292 นางแอเสาะ สีรอมา บ้านเลขที่ 57 ม.1 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 21500
293 นางสาวแอเสาะ ดอมิง บ้านเลขที่ 63/1 ม.1 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 17000
294 นางสาวสุธิรา สาและ บ้านเลขที่ 9999/42 ม.1 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 26500
295 นางสาวสารีปะ ฮูสะมิง บ้านเลขที่ 4 ม.1 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 24000
296 นายแวยะปา สาและ บ้านเลขที่ 29 ม.4 ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 0
297 นางสาวยาวียะห์ สาแม บ้านเลขที่ 85 ม.5 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 29200
298 นางสาวนนอาซีซะห์ เจ๊ะโซ๊ะ บ้านเลขที่ 71/3 ม.10 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 27500
299 นายเจ๊ะลีมา และแม บ้านเลขที่ 41 ม.3 ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 31200
300 นายอับดุลรอฮิง เซะสาแม บ้านเลขที่ 24/1 ม.4 ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 33000
301 นายรุสลาม ติงอุเซ็ง บ้านเลขที่ 9999/21 ม.2 ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 31500
302 นาดอหะ บาตูแน บ้านเลขที่ 18 ม.1 ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 29900
303 นางแมะเย๊าะ ดอเลาะแม บ้านเลขที่ 32 ม.3 ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 28600
304 นางอามีเนาะ มะมิง บ้านเลขที่ 3 ม.3 ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 29800
305 นางสาวบีเดาะ สะมะแอ บ้านเลขที่ 84 ม.3 ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 27500
306 นางวาเนาะ เจ๊ะมะ บ้านเลขที่ 64 ม.3 ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส อบรมอาชีพตัดเย็บ 29100
307 นางมีเน๊าะ กาสง บ้านเลขที่ 101/1 ม.3 ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 26200
308 นางตูแวเมาะ เจะแมง บ้านเลขที่ 98/2 ม.3 ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 27600
309 นางตีเมาะ ซือกิ บ้านเลขที่ 9999/24 ม.1 ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 28600
310 นายดอรอแม ยูโซ๊ะ บ้านเลขที่ 299/1 ม.10 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 38400
311 นางสาวฮาปือเซาะ สะมะแอ บ้านเลขที่ 112 ม.9 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 38000
312 นางซาปีน๊ะ ยา บ้านเลขที่ 230/7 ม.2 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 34500
313 นางซารีนา แวกาจิ บ้านเลขที่ 25/4 ม.8 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 37600
314 นายอีบือราเฮง ดะแมแล บ้านเลขที่ 52/1 ม.3 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 37500
315 นางหมะกือซง ลาเตะ บ้านเลขที่ 43 ม.1 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 38750
316 นางสาวนูรุลอัสฟัร ลาเต๊ะบือริง บ้านเลขที่ 119/3 ม.2 ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส อบรมอาชีพตัดเย็บ 38750
317 นางอามีเนาะ สาและ บ้านเลขที่ 96 ม.3 ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 38750
318 นายมูฮัมมัดซีนูไร เจ๊ะหะ บ้านเลขที่ 64/5 ม.6บ้านลูโบ๊ะดีแย ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 25500
319 นางสาวต่วนนะ เจ๊ะเต๊ะ บ้านเลขที่ 7/5 ม.8 บ้านบาโย ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 32000
320 นายเจ๊ะมูดอ สะแลแม บ้านเลขที่ 59 ม.6 ชุมชนอาแว ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 25000
321 นางสาวมารีแย มะเซ็ง บ้านเลขที่ 40 ม.6 ชุมชนอาแว ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 32250
322 นายซือดี ดาแม บ้านเลขที่ 149/1 ม.5 ชุมชนบาโงระนะ ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 30500
323 น.ส.???ฟะห์ ลาแย บ้านเลขที่ 9999/68 ม.4 ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส อบรมอาชีพตัดเย็บ 36666.7
324 นายอาสือรี มามะ บ้านเลขที่ 1 ม.3 ต.นานาค อ.ตากใบ จ.นราธิวาส อบรมอาชีพตัดเย็บ 29000
325 นางสาวซีตีแอเซาะ ดือเร๊ะ บ้านเลขที่ 9999/17 ม.8 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 7083.33
326 นางสาวโนรมา ยูโซ๊ะ บ้านเลขที่ 9999/19 ม.8 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 20000
327 นางสาวรอฮายู ดือเร๊ะ บ้านเลขที่ 7 ม.8 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 28571.4
328 นายอารง ยะปา บ้านเลขที่ 74 ม.7 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 38120
329 นางสาวรอฮานา ลาเต๊ะ บ้านเลขที่ 13/3 ม.7 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 39700
330 นางเจ๊ะสะปีเย๊าะ กอลู บ้านเลขที่ 154 ม.7 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 34400
331 นายยูโซ๊ะ ยูโซ๊ะ บ้านเลขที่ 34 ม.7 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 38500
332 นายฮาเรฟ บาแด บ้านเลขที่ 9999/43 ม.7 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 34090
333 นายแดง สาศรีสุข บ้านเลขที่ 222 ม.6 ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 24000
334 นายอุเซ็ง มะวี บ้านเลขที่ 21/2 ม.8 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส อบรมอาชีพตัดเย็บ 18750
335 นางอาลีเมาะ สตาปอ บ้านเลขที่ 63/1 ม.7 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ผักท้องถิ่น 39880.5
336 นางตีเม๊าะ อาแว บ้านเลขที่ 327 ม.1 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ผักท้องถิ่น 39000
337 นายเปาซี มะยิ บ้านเลขที่ 62/4 ม.11 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 0
338 นางปาอีด๊ะ มะแซ บ้านเลขที่ 79/2 ม.11 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 0
339 นางสาวอามีเน๊าะ ตาเย๊ะ บ้านเลขที่ 53/1 ม.11 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่ม 0
340 นางสาวแก้ว สูขกลั้ง บ้านเลขที่ 16 ม.9 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 0
341 นางสาวแวสารีปะ แวสือมา บ้านเลขที่ 125 ม.9 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 0
342 นายนาแซ บินหะยีมะเกะ บ้านเลขที่ 44630 ม.9 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 0
343 นายอาเดะ เปาะจิ บ้านเลขที่ 98 ม.8 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 0
344 นางสาวเจ๊ะรอฮานี เจ๊ะเล๊าะ บ้านเลขที่ 141 ม.8 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 0
345 นางสาวสโลมา มะเร็ง บ้านเลขที่ 9999/46 ม.7 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 0
346 นางแอเสาะ สาแม บ้านเลขที่ 22 ม.7 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 0
347 นางสาวรอสนะ อาลี บ้านเลขที่ 23/4 ม.6 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 0
348 นางสาวซูไฮลา เจ๊ะเต๊ะ บ้านเลขที่ 95 ม.5 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 0
349 นางสาวรอซีม๊ะ ยูโซ๊ะ บ้านเลขที่ 15 ม.5 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 0
350 นางมูเน๊าะ มาน๊ะ บ้านเลขที่ 81 ม.4 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 0
351 นางสะปีเย๊าะ ดือเร๊ะ บ้านเลขที่ 79 ม.4 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 0
352 นายมาหามะ ซาลิซิง บ้านเลขที่ 58/1 ม.3 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส ผักท้องถิ่น 0
353 นางสาวนิเยาะ นิยอ บ้านเลขที่ 41 ม.3 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส ผักท้องถิ่น 0
354 นางเจ๊ะซง หะยีเจ๊ะเด็ง บ้านเลขที่ 22 ม.2 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส ผักท้องถิ่น 0
355 นางสาวฆาเย๊าะ สาและ บ้านเลขที่ 5/4 ม.1 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 0