595
ครัวเรือนยากจนทั้งหมด ปี 2565 595 ครัวเรือน
109 ตำบล 22 อำเภอ 244 หมู่บ้าน
428
ครัวเรือนยากจนทั้งหมด ปี 2564 428 ครัวเรือน
31 ตำบล 8 อำเภอ 130 หมู่บ้าน
187
นราธิวาส ปี 2565 187 ครัวเรือน
15 ตำบล 6 อำเภอ 46 หมู่บ้าน
151
นราธิวาส ปี 2564 151 ครัวเรือน
2 ตำบล 2 อำเภอ 23 หมู่บ้าน
190
ยะลา ปี 2565 190 ครัวเรือน
24 ตำบล 6 อำเภอ 81 หมู่บ้าน
131
ยะลา ปี 2564 131 ครัวเรือน
12 ตำบล 3 อำเภอ 50 หมู่บ้าน
218
ปัตตานี ปี 2565 218 ครัวเรือน
70 ตำบล 10 อำเภอ 117 หมู่บ้าน
146
ปัตตานี ปี 2564 146 ครัวเรือน
17 ตำบล 3 อำเภอ 57 หมู่บ้าน

เลี้ยงไก่เบตง

ลำดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร นำทาง
1 นายภาคิน อาลีมิง บ้านเลขที่ 318/2 ม.1 ต.จ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
2 นางตีเม๊าะ อาแว บ้านเลขที่ 327 ม.1 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
3 นายเปาซี เจ๊ะกา บ้านเลขที่ ม.6 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
4 นางสาวอาฟีฟา (มารียานา) อาลีมิง (บินดอแม) บ้านเลขที่ 6 (241) ม.6 (7) ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
5 นางซูไฮลา (ยูฮัน) พรรณราย (บาราเต๊ะ) บ้านเลขที่ 86 (181) ม.6 (7) ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
6 นายแวนาแว แวฮามะ บ้านเลขที่ 84/1 ม.5 ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
7 นางตีเมาะ อีซอ บ้านเลขที่ 112 ม.5 ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
8 นายสมพงค์ จันทร์สงฆ์ บ้านเลขที่ 87 ม.10 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
9 นางนีซ๊ะ (รอสเป) กาเซ็ง (เจ๊ะมอง) บ้านเลขที่ 19 (28/1) ม.7 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
10 นายอับดุลเลาะ (บือราเฮง) ยาแม (อีซอ) บ้านเลขที่ 59 (60) ม.7 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
11 นางอัมพร ไซยวงค์ บ้านเลขที่ 30 ม.12 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
12 นางแยนะ ลาเต๊ะ บ้านเลขที่ 76/1 ม.1 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
13 นางมีเนาะ หารง บ้านเลขที่ 36 ม.2 ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
14 นางมือเซาะ ฮามิ บ้านเลขที่ 16 ม.1 ต.ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
15 นายแวสอเหาะ แวอับดุลเลาะ บ้านเลขที่ 208 ม.10 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
16 นางทอง แก้วเอียด บ้านเลขที่ 260/6 ม.9 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
17 นางเจ๊ะบูงอ กาเจ บ้านเลขที่ 9999/21 ม.6 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
18 นางสาวมีเนาะ สาและ บ้านเลขที่ 9999/13 ม.6 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
19 นายเจะซอ อามิง บ้านเลขที่ 9999/101 ม.5 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
20 นางมีดะ สามะ บ้านเลขที่ 132/1 ม.3 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
21 นายอับดุลเลาะ บินสือตอปา บ้านเลขที่ 128 ม.2 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
22 นางคอลีเปาะ อายุบ บ้านเลขที่ 99/6 ม.1 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
23 นายมามุ ยูโซ๊ะ บ้านเลขที่ 89/2 ม.1 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
24 นางหัด มีศิลป์ บ้านเลขที่ 19 ม.6 ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
25 นายอุสมาน สือแม บ้านเลขที่ 66 ม.2 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
26 นายรอเสะ อาแว บ้านเลขที่ 82 ม.2 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
27 นางสาวอาซีซะห์ เปาะอาเดะ บ้านเลขที่ 85 ม.2 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
28 นางสาวแมะซง มาและ บ้านเลขที่ 3/2 ม.2 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
29 นางแปอะ อูเซ็ง บ้านเลขที่ 39 ม.2 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
30 นายกูเฮง เจ๊ะเล๊าะ บ้านเลขที่ ใกล้เคียง 4818 ม.4 ต.นานาค อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
31 นางบีเด๊าะ มะยูโซ๊ะ บ้านเลขที่ 40 ม.3 ต.นานาค อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
32 นายเอียด พรหมพูล บ้านเลขที่ 43 ม.1 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
33 นางแมะโมง เจ๊ะมะ บ้านเลขที่ 88/2 ม.1 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
34 นางจันทร์ทอง พรหมพูล บ้านเลขที่ 39 ม.1 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
35 นางมีด๊ะ อูมา บ้านเลขที่ 354/1 ม.1 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
36 นางยาเร๊าะ ดือราแม บ้านเลขที่ 344 ม.1 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
37 นางคอปือเซาะ บาซอฮี บ้านเลขที่ 72 ม.4 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา
38 นายมะแซ กานิเซ็ง บ้านเลขที่ 85 ม.5 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
39 นางรอมือละ ยะดาหะ บ้านเลขที่ 69 ม.1 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
40 นางสาวฮารีหมะ ยาลาแน บ้านเลขที่ 310/1 ม.1 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
41 นางสาวตีหะวอ ยาลาแน บ้านเลขที่ 30/3 ม.1 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
42 นายอาซากี สะอิสะ บ้านเลขที่ 121 ม.1 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
43 นางมือแย รีเด็ง บ้านเลขที่ 169/1 ม.5 ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา
44 นายฮามะ เตาะแตะ บ้านเลขที่ 16 ม.4 ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา
45 นายดอเลาะ มะแซ บ้านเลขที่ 39-40 ม.2 ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา
46 นางสาวหามีเดาะ ตอกอ บ้านเลขที่ 53/8 ม.2 ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา
47 นายรอนือลี มาชัย บ้านเลขที่ 12/3. ม.2 ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา
48 นางกรือซง กามา บ้านเลขที่ 51 ม.5 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา
49 นายมาหะมะ แวหะมะ บ้านเลขที่ 6/1. ม.5 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา
50 นายสุรียา สุหลง บ้านเลขที่ 4/3. ม.3 ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา
51 นางสาวพาตีเมาะ ดอละ บ้านเลขที่ 23/3. ม.2 ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา
52 นางสาวกามารีเยาะ แดแบง บ้านเลขที่ 7 ม.2 ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา
53 นางสาวอายีย๊ะ เส็ง บ้านเลขที่ 100/2 ม.3 ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
54 นายอับดุลฮามิต สะมะแอ บ้านเลขที่ 78/2 ม.2 ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
55 นายรุสลาม โตะลู บ้านเลขที่ 78 ม.2 ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
56 นางอามีด๊ะ สูหลง บ้านเลขที่ 83/2 ม.2 ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
57 นายสงวน ไชยรุ่งเรือง บ้านเลขที่ 4 ม.1 ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
58 นางสงวน หนูแก้ว บ้านเลขที่ 6 ม.5 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
59 นายยูโซ๊ะ เจ๊ะมะ บ้านเลขที่ 17 ม.4 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
60 นายซอมะ ดือราแม บ้านเลขที่ 39/2 ม.4 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
61 นางมารีแย สีแก้วอ่อน บ้านเลขที่ 136 ม.3 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
62 นายโกแมง มูละ บ้านเลขที่ 170/5 ม.3 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
63 นางสาวรอมือละห์ บาดง บ้านเลขที่ 165 ม.3 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
64 นายเดะแว ละฮา บ้านเลขที่ 128 ม.3 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
65 นางมะ ยูโซะ บ้านเลขที่ 50 ม.2 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
66 นายชาลี กะเด๊าะ บ้านเลขที่ 72/4 ม.2 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
67 นายตาเย๊ะ ปาโอะมานิ๊ บ้านเลขที่ 68/1 ม.2 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
68 นายซาฮาแด ปาแซ บ้านเลขที่ 97/1 ม.2 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
69 นางสาวสาปีนะ มาดง บ้านเลขที่ 94/4 ม.2 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
70 นายการียา มือแย บ้านเลขที่ 107 ม.2 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
71 นางแยนะ มะลี บ้านเลขที่ 84/2 ม.2 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
72 นางซาวเดาะ ยูโซะ บ้านเลขที่ 71/3 ม.2 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
73 นายลุกมาน บาดง บ้านเลขที่ 92/11 ม.2 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
74 นางสาวสีตี ราแดง บ้านเลขที่ 92/4 ม.2 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
75 นายสมจิตร ศรสังค์ บ้านเลขที่ 21/29 ม.1 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
76 นายสะมะแอ บือแน บ้านเลขที่ 80 ม.1 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
77 นางสาวยาวีเยาะ บือแน บ้านเลขที่ 80/7 ม.1 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
78 นายมะยากี สามาอุ บ้านเลขที่ 1/6 ม.3 ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
79 นายบาฮารี ตุยง บ้านเลขที่ 102/3 ม.10 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
80 นางนาปีสะ สาและ บ้านเลขที่ 502 ม.11 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
81 นายนูรดีน มะรือสะ บ้านเลขที่ 218 ม.4 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
82 นางสาวมิเน๊าะ บือสา บ้านเลขที่ 34 ม.2 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
83 นายมูซอ ดาเละ บ้านเลขที่ 13 ม.10 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
84 นายแวอาลี แปะลี บ้านเลขที่ 67/1 ม.8 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
85 นายอนันต์ ทองหนู บ้านเลขที่ 63 ม.6 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
86 นางสาวนูรียะ หะมิดง บ้านเลขที่ 12/1 ม.4 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
87 นายเจะอาแว สาแหละ บ้านเลขที่ 62/3 ม.4 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
88 นางสาวรออานา อีซอ บ้านเลขที่ 39 ม.4 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
89 นายอาซือมัน สาหมะ บ้านเลขที่ 16/3. ม.3 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
90 นายรอซาลี ดือราแม บ้านเลขที่ 9999/1 ม.2 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
91 นางสาวแมะเย๊าะ สะแต บ้านเลขที่ 31/4 ม.2 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
92 นายอับดูรอซะ ดือราแม บ้านเลขที่ 21/5. ม.2 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
93 นายปะจู กะจิ บ้านเลขที่ 4/2. ม.1 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
94 นางมือแย ดือราแม บ้านเลขที่ 78/1. ม.1 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
95 นางสาวสีตีฟาตีเมาะ มาฮะ บ้านเลขที่ 70/8 ม.3 ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
96 นายแวสะแปอิง หะยีมามะ บ้านเลขที่ 71/9 ม.- ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
97 นางมีเนาะ สุลง บ้านเลขที่ 38/1 ม.3 ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
98 นายเวเดย์ เวอาลี บ้านเลขที่ 17/7 ม.- ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
99 นางสาลีฮะห์ ปะดอดา บ้านเลขที่ 102/2 ม.3 ต.คลองมานิง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
100 นางสาวฟารีดะห์ บากา บ้านเลขที่ 3/1 ม.1 ต.คลองมานิง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
101 นายอีซอ สุลง บ้านเลขที่ 164/15 ม.1 ต.ตันหยงลุโละ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
102 นางสาวปาตีน๊ะ สาแม บ้านเลขที่ 19/5 ม.- ต.อาเนาะรู อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
103 นายแวอับดุลเลาะ แวสุหลง บ้านเลขที่ 27 ม.5 ต.ปุยุด อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
104 นายมะยิ ปิ บ้านเลขที่ 3/1 ม.3 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
105 นางสาวนูรียะห์ บากา บ้านเลขที่ 2/4 ม.3 ต.บาราเฮาะ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
106 นายมุสลิม ดอเลาะ บ้านเลขที่ 30/5 ม.7 ต.กะมิยอ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
107 นางอามีเนาะ มานะ บ้านเลขที่ 18 ม.5 ต.ตะลุโบะ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
108 นายดอเลาะ ยูโซะ บ้านเลขที่ 87/1 ม.2 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
109 นายรอซี ลอมา บ้านเลขที่ 57/3 ม.3 ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
110 นายซาบรี วาหลง บ้านเลขที่ 167/2 ม.5 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
111 นายแซแฮมิง มะสะอิ บ้านเลขที่ ๒๘/๓ ม.4 ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
112 นางสาวสารีปะ กะลูแป บ้านเลขที่ ๑๘/๒ ม.6 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
113 นายสะมะแอ เจ๊ะซอ บ้านเลขที่ 37 ม.1 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
114 นางสาวเจะบูงอ อาบู บ้านเลขที่ ๘๔//๑ ม.6 ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
115 นางสาวอาไอเสาะ ลาเตะ บ้านเลขที่ ๑๓๐/๓ ม.4 ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
116 นางสาวรอมือละ มูสะ บ้านเลขที่ ๒๓/๑ ม.3 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
117 นางสาวเจะซง มามุ บ้านเลขที่ ๒๐๓/๑ ม.3 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
118 นางหะรียะ สาเมาะ บ้านเลขที่ ๒๑ ม.3 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
119 นายดอเลาะ มิงนิแว บ้านเลขที่ ๒๗ ม.1 ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
120 นางตีเมาะ เจ๊ะเด็ง บ้านเลขที่ ๑๐/๒ ม.3 ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
121 นายมะซู ภักดี บ้านเลขที่ ๑๐๔/๑ ม.2 ต.ตาลีอายร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
122 นายเจะเลาะ เงาะตาลี บ้านเลขที่ ๕๕ ม.4 ต.ราตาปันยัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
123 นางสาวดารูณี ตอกอ บ้านเลขที่ ๑๑๘ ม.5 ต.สาบัน อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
124 นางมารีแย ดามะ บ้านเลขที่ ๖๗/๑ ม.4 ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
125 นางสาวฟารีดะห์ ยีแว บ้านเลขที่ ๘๔/๒ ม.1 ต.ปุลากง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
126 นางมีเนาะ เมาะนา บ้านเลขที่ ๖๙ ม.2 ต.บาโลย อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
127 นางสาวซารือมา ดือเระ บ้านเลขที่ ๒๐๒ ม.1 ต.ตันหยงดาลอ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
128 นายอิสมะแอ เง๊าะ บ้านเลขที่ ๗๓/๑ ม.5 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
129 นายดือราแม อาโล๊ะ บ้านเลขที่ ๗๗/๑ ม.5 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
130 นางสาวอาสน๊ะ ดอเลาะ บ้านเลขที่ ๗๖ ม.5 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
131 นางแมะหม๊ะ เจ๊ะเฮง บ้านเลขที่ ๗๔/๓ ม.5 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
132 นายอาบะ มะเด็ง บ้านเลขที่ ๑๒๖ ม.3 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
133 นายไกรวิทย์ หมื่นสิทธิ์ บ้านเลขที่ ๑๕ ม.2 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
134 นางสาวเจะแอเสา ดามัน บ้านเลขที่ ๑๑/๔ ม.2 ต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
135 นายโพธ์ สุวรรณ บ้านเลขที่ 85/3 ม.9 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
136 นายสุดิง มามะ บ้านเลขที่ 9999/5 ม.2 ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
137 นางสาวสีตีอามีเนาะ สาแม บ้านเลขที่ 16 ม.2 ต.มะนังดาลำ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
138 นางสาวฟาซียะ เด็นมะโระ บ้านเลขที่ 112 ม.4 ต.ละหาร อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
139 นายมหามะรุสลัน สมาแห บ้านเลขที่ 30/10 ม.10 ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
140 นายอารง เจ๊ะเมาะ บ้านเลขที่ 19/4 ม.10 ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
141 นายดอรอนิง ยูโซะ บ้านเลขที่ 29 ม.3 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
142 นางแมะนา สาและ บ้านเลขที่ ๔๗ ม.๕ ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
143 นางสาวนูรียะ เจะเงาะ บ้านเลขที่ ๙๙๙๙/๑๖ ม.๑ ต.ดอน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
144 นางอ้วน ศรีสุขสวัสดิ์ บ้านเลขที่ ๑๖ ม.๔ ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
145 นางสาวรอฮีหม๊ะ สะบาย บ้านเลขที่ ๗๔/๒ ม.๒ ต.ท่าน้ำ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
146 นางสาวยูไรดา มามะ บ้านเลขที่ ๖๖ ม.๕ ต.บ้านนอก อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
147 นางมีเนาะ ซาราเซะ บ้านเลขที่ 89 ม.5 ต.กระโด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
148 นางสาวอีซะห์ อาบูวะ บ้านเลขที่ 76/3 ม.4 ต.กอลำ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
149 นางแมะเยาะ เจ๊ะอุบง บ้านเลขที่ 101/8 ม.5 ต.ปิตูมุดี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
150 นางสารีปะห์ พึ่งศรีเกล้า บ้านเลขที่ 18 ม.2 ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
151 นางสาวรอมือละ เจะแว บ้านเลขที่ 61 ม.4 ต.สะนอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
152 นางสาวฮามีด๊ะ สือแม็ง บ้านเลขที่ 80/20 ม.4 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
153 นางคอลีเยาะ ยูโซะ บ้านเลขที่ 169/2 ม.5 ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
154 นางแวเสาะ สะเตาะ บ้านเลขที่ ๔๕/๑ ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
155 นางแยนะ กือแง บ้านเลขที่ ๙๙๙๙/๑๓๗ ม.5 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
156 นางสาวต่วนเมาะ เบ็ญกูมามุ บ้านเลขที่ 7 ม.6/2 ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
157 นางบูงอ เปาะซา บ้านเลขที่ ๑๘๔ ม.4 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
158 นายกอรี เจะหลง บ้านเลขที่ ๒๒/๓ ม.2 ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
159 นางลีเยาะ มีเด็ง บ้านเลขที่ 37 ม.1 ต.บางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
160 นางรอพีอ๊ะ บูดิง บ้านเลขที่ 62 ม.6 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
161 นางสาวมารีณี แวยูโซะ บ้านเลขที่ 85 ม.7 ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
162 นางอะอีเสาะ เหาะโส๊ะ บ้านเลขที่ 46/4 ม.2 ต.เกาะเปาะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
163 นายสะมะแอ เจะอามะ บ้านเลขที่ 48 ม.6 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
164 นายมะแมง ลาเตะ บ้านเลขที่ 9999/1 ม.7 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
165 นางตูแวตีเมาะ ยามา บ้านเลขที่ 73/1 ม.3 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
166 นายอายือมิง บือราเฮง บ้านเลขที่ 9999/2 ม.8 ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
167 นายมะลี สาดี บ้านเลขที่ 50/1 ม.1 ต.ยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี